< Pro-Smart Ferestre si usi din aluminiu

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de Confidentialitate
Aceasta Politica de Confidentialitate defineste modul in care noi, SMART & FAST CONSTRUCT SRL, denumit in continuare Operator, persoana juridica romana cu sediul social in Şos. INDUSTRIALĂ 9 Constructia C1 - BIROURI, Biroul nr.1 Constanţa, telefon 0722 609 351, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13 /8623 /2004, avand cod unic de inregistrare RO 17038131 prelucram datele dvs. cu caracter personal atunci cand accesati sau interactionati cu Website-ul nostru www.pro-smart.ro
Aceasta Politica de Confidentialitate este aplicabila din data de 01.01.2021.
Cuprins
1. Definitii
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
3. Scopurile si temeiurile prelucrarii
4. Durata pentru care va prelucram datele
5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
6. Securitatea datelor
7. Transferul datelor cu caracter personal
8. Drepturile de care beneficiati
10. Modificari in politica de confidentialitate
11. Consultanti
12. Contact
1. Definitii
Urmatoarele definitii ale termenilor utilizati in acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :
Date cu caracter personal:
Inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.
Prelucrarea:
Inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.
DPO:Inseamna responsabilul cu protectia datelor, mai precis persoana responsabila cu protectia datelor.
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Aceasta sectiune va prezenta modul, prin care Operatorul, va prelucra date cu caracter personal.
Aceste date vor fi prelucrate atunci cand dvs. ne furnizati aceste informatii prin contactarea noastra, prin crearea unui cont pe Website, prin accesarea, comandarea sau achizitionarea Produselor si Serviciilor noastre, prin inscrierea in baza de date a societatii pentru a primi informari de marketing cu privire la Produsele si Serviciile noastre, prin completarea formularelor online sau offline in vederea inscrierii la loterii publicitare si/sau prin sondaje de opinie organizate de catre Operator.
Prin accesarea Website-ului nostru, unele date vor fi colectate prin intermediul cookie-urilor si altor tehnologii similare, si de catre terte parti.
2.1. Informatii pe care le colectam, in cazul in care sunteti client al Website-ului, atunci cand accesati Website-ul nostru:
• detalii contact: nume, prenume, e-mail, nr. de telefon, localitate de domiciliu
2.2. Daca sunteti Utilizatoral Website-ului, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizati:
• In mod direct in contextul utilizarii Website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel.
• In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la Website-ul nostru, informatii / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
2.3. Informatii pe care le colectam atunci cand ne contactati prin
2.3.1. E-mail: Cand trimiteti un mesaj la adresa de e-mail afisata pe Website-ul nostru, colectam adresa dvs. de e-mail si orice alte informatii pe care le furnizati in acel e-mail (numele dvs., numarul dvs. de telefon si informatiile continute in orice bloc de semnatura din e-mail) 2.3.2.Telefon
Cand ne contactati prin telefon, colectam numarul dvs. de telefon si orice alte informatii pe care ni le furnizati in timpul conversatiei cu noi. 2.3.2. Formular de contact:
Cand ne contactati utilizand orice formular de contact, colectam nume si prenume, localitate, e-mail, telefon si adresa IP.
Daca nu furnizati informatiile cerute de formularul de contact, nu il veti putea trimite si nu vom primi solicitarea dvs, prin urmare nu vom putea raspunde.

Scopurile si temeiurile prelucrarii

A. Daca sunteti Utilizator al Website-ului, Operatorul prelucreaza datele dvs. cu caracter personal astfel:
• pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (newsletter prin e-mail, sms), de comunicari comerciale privind Produsele si Serviciile oferite de catre Operator prin intermediul Website-ului. Aceste comunicari comerciale vor contine informatii despre oferte. Atunci cand va inscrieti la newsletterul nostru prin e-mail si/sau sms, prin formularele de abonare sau din orice alt formular in baza caruia va puteti exprima consimtamantul pentru a va inscrie in baza de date, noi, SMART&FAST CONSTRUCT CONSTANTA colectam urmatoarele informatii (dupa caz): nume, prenume, e-mail, localitate.
Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Furnizarea datelor dvs.in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dvs. in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
• pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dvs. oferita pe Website.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Operatorului de a asigura functionarea corecta a Website-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta Utilizatorilor Website-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dvs. in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
4. Durata pentru care va prelucram datele
Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea acestora, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 8 de mai jos.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dvs. inainte de retragerea acestuia.
5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.
Pe langa Operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii de plata/bancare, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile publice centrale / locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Website-ului
• in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Operator prin intermediul Website-ului;
• pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Website-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea Utilizatorilor
• pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege
• daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim
• atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
6. Securitatea datelor
Un alt principiu foarte important privind protectiei datelor este securitatea informatiilor si, prin urmare, este o cerinta aplicabila tuturor membrilor personalului Operatorului. Acesta se supune masurilor tehnice si organizatorice de securitate impuse de lege si de standardele industriei, pentru a va proteja datele personale impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. De asemenea, luam masuri pentru a ne asigura ca folosim datele dvs. personale exact asa cum este descris in prezenta Politica si pentru a respecta alegerile pe care le faceti in privinta prelucrarii datelor dvs. personale.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate in afara Romaniei, catre state din Uniunea Europeana, dar si din afara Uniunii Europene.
8. Drepturile de care beneficiati
In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
• dreptul la informare conform dispozitiilor articolului 15 GDPR - dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Operator, conform celor descrise in prezentul document;
• dreptul de acces la date conform dispozitiilor articolului 15 GDPR - dreptul de a obtine confirmarea din partea noastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare conform dispozitiilor articolului 16 GDPR - dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
• dreptul la stergerea datelor conform dispozitiilor articolului 17 GDPR, fara intarzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplica in anumite conditii. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restrictionarea prelucrarii conform dispozitiilor articolului 18 GDPR
Aveti dreptul de a pretinde de la noi restrictionarea prelucrarii, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
 exactitatea datelor cu caracter personal este contestata de dumneavoastra
 prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra solicitati in locul stergerii limitarea utilizarii datelor cu caracter personal
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau v-ati opus prelucrarii conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atata timp cat nu s-a stabilit definitiv daca drepturile legitime ale noastre prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor conform dispozitiilor articolului 20 GDPR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Operator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
• dreptul la opozitie conform dispozitiilor articolului 21 GDPR in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
- in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
- in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
• dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati DPO-ului desemnat de catre Operator la adresa de e-mail: OFFICE@PRO-SMART.RO.
Daca primim din greseala informatii despre dumneavoastra de la o terta parte si/sau nu avem o baza legala pentru prelucrarea acestor informatii, vom sterge informatiile dvs.
10. Modificari in politica de confidentialitate
Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor vei fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific pe Website. Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://pro-smart.ro/politica%20de%20utilizare%20cookies.php#depsreNoi12
11. Consultanti
Atunci cand este cazul, in vederea solutionarii unei situatii, puntem cere sfaturi de la consultanti, cum ar fi firme de avocatura, firme de audit si/sau profesionisti in relatii publice.
Vom partaja informatiile dvs. cu aceste parti terte doar daca este necesar sprijinul acestora in oferirea unei consultante relevante. Consultantii nostri se afla in Romania.
12. Contact
Daca aveti o intrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. mentionate mai sus sau orice solicitare de adresare, va rugam sa contactati DPO-ul local (Dna. CRISTINA POLIFRONESCU) la urmatoarea adresa de e-mail: OFFICE@PRO-SMART.RO
In cazul in care Operatorul Website-ului SMART&FAST CONSTRUCT SRL CONSTANTA primeste o cerere de la dvs. in exercitarea oricaror dintre drepturile mentionate mai sus, vom raspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai dupa informarea persoanei vizate si cu conditia existentei unui motiv intemeiat care sa justifice imposibilitatea formularii unui raspuns in termenul de 30 de zile. Cererea poate fi adresata prin intermediul e-mail-ului la adresa mai sus mentionata: OFFICE@PRO-SMART.RO / 0722 609 351